Pulmonolog, to lekarz specjalista zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób w obrębie układu oddechowego – tchawicy, oskrzeli i płuc. Do wizyty u specjalisty chorób płuc powinny skłonić następujące dolegliwości: duszność, świszczący oddech, przewlekły, krwioplucie, powtarzające się infekcje dróg oddechowych, głośne chrapanie.

Do kompetencji pulmonologa należy diagnostyka i leczenie schorzeń takich jak:

 • astma oskrzelowa,
 • POCHP – przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • infekcje oskrzeli i płuc, w tym zakażenia bakteryjne i wirusowe, gruźlica, mykobakterioza, grzybica,
 • obturacyny bezdech senny (OBS),
 • rozstrzenie oskrzeli,
 • sarkoidoza i inne rzadkie choroby śródmiąższowe płuc,
 • rak płuca,
 • odma opłucnowa,
 • zatorowość płucna.

W zależności od tego, jaki jest charakter dolegliwości pulmonolog może przeprowadzić w czasie wizyty lub zalecić wykonanie odpowiednich badań dodatkowych, takich jak:

 • spirometria z próbą rozkurczową – zmierzenie objętości płuc przed- i po podaniu leku rozszerzającego oskrzela,
 • RTG klatki piersiowej,
 • polisomnografia – badanie podczas snu w celu diagnostyki obturacyjnego, bezdechu sennego,
 • tomografia komputerowa w tym HRCT,
 • USG klatki piersiowej,
 • bronchoskopia – endoskopowe badanie dróg oddechowych.

Pulmonolog współpracuje z wieloma specjalistami – internistami, kardiologami, laryngologami, onkologami, chirurgami klatki piersiowej w celu profilaktyki, kompleksowej diagnostyki i optymalnego leczenia schorzeń dróg oddechowych.